การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ผ่านระบบ Video Conference Google Meet  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ผ่านระบบ Video Conference Google Meet
เขียนข่าวโดย Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-01-29 10:56:26 เข้าชม : 25,575 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป ) กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ผ่านระบบ Video Conference Google Meet ในวันที่ 9 มกราคม 2565 มีผู้เข้ารบการอบรม จำนวน 22 คน


.