การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เขียนข่าวโดย Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-01-29 10:48:14 เข้าชม : 25,562 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป ที่มาพร้อมกับระบบสมัครเรียนออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ และ e-library ) สำหรับบุคลากร กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2565. วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


.