ผลสะท้อน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป Smart Site กศน.เขตจตุจักร  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และ การใช้งาน Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป กศน.เขตจตุจักร จำนวน 1 เขต 5 แขวง วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลท จังหวัดนนทบุรี ขอบพระคุณ ท่าน ผอ. กรรณิการ์ อินทราย ผู้อำนวยการ กศน.เขตจตุจักร ที่มอบโอกาสให้ถ่ายทอด และ เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับ ซึ่งคณะครูให้ความสนใจและช่วยกันทำจนผลงานออกมาน่าใช้งานต่อผู้รับบริการมาก สนใจใช้งาน เว็บไซต์ ลงทะเบียนใช้งานที่ http://wasan.me/reg.php

#SmartSite

#เว็บไซต์สำเร็จรูป