โครงการพัฒนางานวิชาการนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนางานวิชาการนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอปาย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-11-16 15:05:48 เข้าชม : 25,200 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.อำเภอปาย ดำเนินการจัดโครงการพัฒนางานวิชาการนักศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปาย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ กศน.อำเภอปาย และให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน


.